Thần Y Đích Nữ

Sat, 15 Jul 2017 16:55:10 +0700

Thần Y Đích Nữ

Thần Y Đích Nữ Review Rating: 6.30 out of 10 based on 10 reviews. 0
Thể loại: Xuyên không, nữ cường, sủng.

Nàng là thánh thủ am hiểu Trung - Tây y ở thế kỷ XXI, là quân y cao cấp của lục quân. Khi xuyên qua, liền biến thành chính nữ Phượng gia, Phượng Vũ Hành.

Nhưng không hiểu sao phụ thân không yêu, tổ mẫu không thương, tỷ muội tàn nhẫn. Hơn nữa mẫu thân mềm yếu nhiều bệnh, đệ đệ còn nhỏ, phụ thân nàng lại đưa di nương lên làm chính thê, còn tứ hôn cho nàng với cửu hoàng tử vừa bị hủy dung vừa bị tàn phế?