Thần Võ Chiến Vương

Sat, 11 Aug 2018 10:07:22 +0700

Thần Võ Chiến Vương

Thần Võ Chiến Vương Review Rating: 6.17 out of 10 based on 3 reviews. 0
Truyện Thần Võ Chiến Vương của tác giả Trương Mục Chi thuộc thể loại tiên hiệp. Giang Thần là đệ nhất công tử của Thánh Vực nhưng vì bị người thương phản bội mà chết oan ức. 

Linh hồn hắn xuyên đến 500 năm sau đến Cửu Thiên đại lục, sống lại trên người một thiếu niên có cùng họ cùng tên với hắn. 

Mang trên mình Chí Tôn thần mạch, nắm giữ vô số bí điển kiếp trước, Giang Thần thề rằng đời này nhất định giết về Thánh Vực, tự tay lấy máu kẻ thù.