Thần Giữ Của Phấn Đấu Sử

Tue, 05 Jun 2018 09:11:08 +0700

Thần Giữ Của Phấn Đấu Sử

Thần Giữ Của Phấn Đấu Sử Review Rating: 10.00 out of 10 based on 1 reviews. 0
Truyện Thần Giữ Của Phấn Đấu Sử của tác giả Hoàng Hoa Mộc Nhĩ thuộc thể loại đam mỹ. Dương Giản luôn tự đặt ra cho mình phải sống theo ba điều kiện sau: Thân thể phải rèn luyện thật tốt.

Tiền không thể thiếu Người trọng tình cảm sẽ chết sớm.

Đây là cố sự của một người khốn cùng đến chết về những ngày sau khi sống lại làm sao biến thành thần giữ của.