Thần Cấp Tiên Giới Hệ Thống

Sun, 15 Apr 2018 10:35:33 +0700

Thần Cấp Tiên Giới Hệ Thống

Thần Cấp Tiên Giới Hệ Thống Review Rating: 10.00 out of 10 based on 1 reviews. 0
Truyện Thần Cấp Tiên Giới Hệ Thống của tác giả Liễu Tam Đao thuộc thể loại tiên hiệp, xuyên không. Phương Viên là một game thủ chuyên nghiệp và cũng chính game online đã khiến hắn bị đột tử. 

Nhưng may mắn ngoài ý muốn linh hồn hắn lại xuyên không đến thế giới Tu Chân. Nơi này giống như thế giới thu nhỏ của game online Tiên Giới mà hắn đang chơi. 

Phương Viên xuyên qua cùng với một cái Tiên Giới hệ thống thần bí và hệ thống trao đổi ngang giá nghịch thiên. Hắn có thể đổi bất kỳ thứ gì để lấy kinh nghiệm và điểm tích lũy.