Tham Tiền Tiên Khiếu

Mon, 24 Sep 2018 08:45:46 +0700

Tham Tiền Tiên Khiếu

Tham Tiền Tiên Khiếu Review Rating: 10.00 out of 10 based on 1 reviews. 0
Truyện Tham Tiền Tiên Khiếu của tác giả Hòa Tảo thuộc thể loại ngôn tình. Theo mọi người suy nghĩ thì tu tiên sẽ có ba cái lợi, tiêu dao, trường sinh, ăn no.

Thở nhỏ thì Hàn Ngâm không có nhà cửa người thân,từ lúc bước vào tiên môn với cõi lòng đầy ngập chờ mong, ai ngờ đâu.

Ngắm bên trái, tiêu dao chính là tên sư thúc bụng đen.