Thái Tử Phi Tham Ăn

Thu, 16 Feb 2017 23:09:34 +0700

Thái Tử Phi Tham Ăn

Thái Tử Phi Tham Ăn Review Rating: 9.00 out of 10 based on 3 reviews. 0
Truyện Thái Tử Phi Tham Ăn của tác giả Đẳng Đãi Quả Đa là một câu truyện ngôn tình cổ đại sạch sủng, ngọt, hài. Đã từng trải qua tận thế, An Thù Sắc cảm thấy không có gì đáng sợ hơn đói và khát.

Cho nên đối với việc bị tứ hôn cho Thái tử, cái mà nàng nghĩ là: nghe nói mỗi bữa cơm của Thái tử phi có thể có hai mươi món ăn, không biết có phải là thật khôn? An Thù Sắc: Thái tử, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi cam đoan mỗi bữa cơm có hai mươi món ăn, ta cam đoan giúp ngươi quản tốt hảo hậu cung.