Tâm Quân Gia Quá Hắc

Tue, 08 May 2018 11:33:45 +0700

Tâm Quân Gia Quá Hắc

Tâm Quân Gia Quá Hắc Review Rating: 9.50 out of 10 based on 2 reviews. 0
Truyện Tâm Quân Gia Quá Hắc của tác giả Lữ Thiên Dật thuộc thể loại đam mỹ. Một nhóc Đường môn không cẩn thận cầm nhầm văn điệp thông quan của tiền bối đang bị truy nã… 

Văn điệp thông quan là giấy thông hành ở Trung Quốc cổ đại, khi đi qua quan thú thì cầm giấy này. Khi đi đến mỗi quốc gia thì cần ấn tỷ đóng dấu. Bây giờ gọi là hộ chiếu xuất ngoại. 

Kết quả vô cùng oan uổng bị tóm lại. Lại còn gặp được một tên quân gia tâm vô cùng hắc.