Tầm Mộng Thái Hồ: Túy Cô Tô

Fri, 12 Oct 2018 12:01:39 +0700

Tầm Mộng Thái Hồ: Túy Cô Tô

Tầm Mộng Thái Hồ: Túy Cô Tô Review Rating: 8.00 out of 10 based on 1 reviews. 0
Vào một năm ấy, nàng có cơ hội tới Cô Tô phảng phất rơi vào mộng cảnh đẹp đẽ nhất đời này.
Một năm ấy, chàng tỉnh giấc bên bờ Thái Hồ, tưởng chừng mọi sự kiếp trước chỉ như cơn mơ.
Một năm ấy, câu chuyện của chúng ta được viết lại từ đầu.

--- ------♡--- ------

Vương Dao Dao bảy tuổi theo cha rời kinh thành trở về Tô Châu phủ nhậm chức, từ đó quen biết vị biểu ca ôn nhu nho nhã Lý Quân Ngọc.

Hỏi thế gian bao nhiêu thanh mai trúc mã có thể đi đến cử án tề mi [1]?

Lại bao nhiêu người từng cử án tề mi có thể cùng nhau bạch đầu giai lão?

Tháng năm như gió thoảng, chỉ còn những cây cầu đá trầm mặc ghi nhớ câu chuyện xưa trong làn mưa khói Giang Nam ấy.