Tái Lập Hệ Thống

Fri, 12 Oct 2018 08:34:27 +0700

Tái Lập Hệ Thống

Tái Lập Hệ Thống Review Rating: 7.50 out of 10 based on 1 reviews. 0


Cũng chính Mã Kỳ là người chơi đứng đầu danh sách trong bảng phân vị trí game.

Thực tế ngoài đời cậu không hề có gì nổi bật nên cậu dường như chìm đắm trong RE: Birth.

Sau event EX BOSS tất cả người chơi trong RE: Birth nhận ra không thể đăng xuất, tất cả bị bắt buộc tham gia vào nhiệm vụ phá đảo game.

Giờ RE: Birth không đơn giản chỉ là một trò chơi.

Mã Kỳ sẽ làm gì trong thế giới mới này đây?

Làm nhiệm vụ, thăng cấp, đánh quái? Mọi thứ đâu còn đơn giản như vậy.
CÁC CHƯƠNG MỚI NHẤT