Tả Thật Thế Giới Phái Mary Sue

Fri, 01 Jun 2018 10:09:39 +0700

Tả Thật Thế Giới Phái Mary Sue

Tả Thật Thế Giới Phái Mary Sue Review Rating: 10.00 out of 10 based on 1 reviews. 0
Truyện Tả Thật Thế Giới Phái Mary Sue của tác giả Lữ Thiên Dật thuộc thể loại đam mỹ. Cũng bởi vì tính tình ngay thẳng mà cậu lại đắc tội với tác giả Mary Sure rất nhiều lần muốn hợp tác. 

“Xin lỗi, cách hành văn của bạn còn rất non, vẫn chưa đạt tiêu chuẩn ký hợp đồng!” 

“Xin lỗi, tình tiết trong tác phẩm của bạn thiếu sự logic, vẫn chưa đạt tiêu chuẩn ký hợp đồng!”