Sủng Tam Phu

Mon, 10 Oct 2016 12:57:52 +0700

Sủng Tam Phu

Sủng Tam Phu Review Rating: 7.32 out of 10 based on 14 reviews. 0
Truyện Sủng Tam Phu của tác giả Diệp Y là câu chuyện cổ đại trùng sinh theo chiều hướng sủng văn nhé.

Nàng xuất thân là tướng quân tài giói , sống quang minh lỗi lạc, nhưng nàng cũng chỉ là nữ nhi cũng vì người mình yêu hy sinh tất cả, Cùng hắn chinh phụ giang sơn đổi lại khi lấy được giang sơn nàng bị hắn đêm ra trảm thù.thú muội muội của nàng, phong làm hậu.

Linh hồn nàng trôi dạt bi ai. Nhìn ba phu quân mà lòng quặn đau, chết không nhắm mắt.Ông trời cho nàng cơ hội trùng sinh lại quyết tâm thay đổi cuộc đời.