Sủng Phu

Mon, 10 Jul 2017 14:33:40 +0700

Sủng Phu

Sủng Phu Review Rating: 6.00 out of 10 based on 3 reviews. 0
Truyện Sủng Phu của tác giả Sa Đề là một truyện xuyên không, đam mỹ, cung đình, sủng, 1x1. Hoắc An Lăng, một người giữ trật tự đô thị nhỏ, sau khi xuyên không, y chỉ còn là một dân chúng bình thường.

A Thập, một Thẩm vương gia dưới một người trên vạn người, sau khi mất trí nhớ, y chỉ là A Thập của Hoắc An Lăng. Vì tìm A Thập về thuộc hắn-Hoắc An Lăng, sau khi A Thập biến mất thì bước lên con đường tìm phu. Đây là một công bình thường xuyên việt vì Vương gia thụ mất trí nhớ từ rễ cỏ phấn đấu đến Đại tướng quân. Cuối cùng chuyện xưa ôm được người yêu về...