Sư Phụ Ma Quân, Đồ Đệ Thượng Thần

Thu, 13 Sep 2018 14:04:30 +0700

Sư Phụ Ma Quân, Đồ Đệ Thượng Thần

Sư Phụ Ma Quân, Đồ Đệ Thượng Thần Review Rating: 9.50 out of 10 based on 1 reviews. 0
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Ngôn Tình
  • Nguồn:Sưu Tầm
  • Tình trạng:Đang cập nhật
  • Lượt đọc:374
Trứng Phượng Hoàng của Thần giới đã rơi xuống Ma giới, chuyện vượt ra ngoài dự đoán của Đại thượng thần của Phượng Hoàng tộc.
Bị con dân Ma tộc nhặt được, đưa đến cho lão đại Ma giới ở Thượng cung - - Ma quân Đoạn Thần.
Vì vậy, bắt đầu từ đó mỗi ngày Ma quân Đoạn Thần đều bị tức chết
Một câu giới thiệu: Thật ra đây là chuyện xưa về tình yêu thầy trò ~
1, Truyện huyền huyễn, oan gia, nhẹ nhàng, có chút hài hước
2, Đẳng cấp pháp thuật chủ yếu là:
Cấp bậc Thiên giới: Thiên đế, thiên hậu > Thượng Thần > Đại Thần > Tiểu Thần > Thượng Tiên > Tiểu Tiên cửu phẩm
Cấp bậc Ma giới: Ma quân > Hộ pháp > Đại Chưởng Sử > Thiếu chưởng sử > Ma Sĩ cửu phẩm
Nhân vật chính: Đoạn Thần, A Sửu.