Sư Phụ Con Yêu Người

Thu, 27 Sep 2018 21:25:56 +0700

Sư Phụ Con Yêu Người

Sư Phụ Con Yêu Người Review Rating: 8.50 out of 10 based on 1 reviews. 0
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Tiên Hiệp
  • Nguồn:sưu tầm
  • Tình trạng:Đang cập nhật
  • Lượt đọc:264
Nội dung truyện Sư Phụ Con Yêu Người..
Tu đạo ngàn năm khi ngoảnh lại.
Không bằng nhân thế một chữ tình..

====================================
Sư phụ sao ta phải tu tiên ?
Sư phụ ...con muốn được như đôi vợ chồng người nông phu ấy,ân ân ái ái trọn kiếp người...
Sư..phụ , người từng yêu..con không?