Sống Lại Thập Niên Bảy Mươi

Sat, 22 Sep 2018 11:53:16 +0700

Sống Lại Thập Niên Bảy Mươi

Sống Lại Thập Niên Bảy Mươi Review Rating: 7.50 out of 10 based on 1 reviews. 0
Câu chuyện kể về một cô gái hiện đại mang theo không gian sống lại thập niên bảy mươi.

Đặc biệt là ở trong cuộc sống đặc biệt kết bạn với hai ba tri kỷ, thu được một ông xã.

Cùng bạn bè tốt sáng tạo ra tương lai tốt đẹp.

Cuộc sống làm ruộng, chuyện nhà chuyện cửa, chủ yếu ấm áp.