Sống Lại Một Đời An Vui!

Sun, 20 Aug 2017 16:43:59 +0700

Sống Lại Một Đời An Vui!

Sống Lại Một Đời An Vui! Review Rating: 10.00 out of 10 based on 1 reviews. 0
Truyện Sống Lại Một Đời An Vui! của tác giả Diệp Tích Lam thuộc thể loại hiện đại, mạt thế, trùng sinh, dị năng. Kiếp trước nhu nhược không bảo vệ được đứa con. Ngay cả mạng sống của bản thân cũng bị hại chết trong miệng tang thi.

Được sống lại, Diệp Tích Lam cô sẽ không như trước ngu dốt tin lời kẻ phản bội. Bảo vệ đứa con sống thật tốt tại tận thế người nuốt người.

Bảo vệ gia đình! Những người thật tâm yêu thương và bảo vệ cô mà trước kia từng bỏ lỡ.

Bạn trai phản bội sao? Tốt nhất tránh xa cô ra nếu không sẽ khiến hắn hối hận, vì đã quấy rầy đến cô.