Sống Lại Chờ Em Lớn Lên

Tue, 28 Aug 2018 23:42:12 +0700

Sống Lại Chờ Em Lớn Lên

Sống Lại Chờ Em Lớn Lên Review Rating: 5.00 out of 10 based on 2 reviews. 0
Sống lại vào năm 2003, Hứa Đình Sinh 19 tuổi còn Hạng Ngưng mới 14....

Anh sẽ ở đây lặng lẽ canh giữ.

Em yêu, anh đã chuẩn bị tất cả, chờ em lớn lên.

Anh ở đây nhớ mãi không quên.

Em là của anh, giống như đứa bé trở mình nhưng không thể ra khỏi cũi.

Nơi đây mang đầy hoài bão

Nếu có một ngày, anh ngồi như Thái Sơn ngắm nhìn thiên hạ, chỉ muốn có em ở bên