Sổ Tay Thượng Vị Hậu Cung

Sổ Tay Thượng Vị Hậu Cung Review Rating: 8.50 out of 10 based on 1 reviews.
Đọc truyện
Truyện Sổ Tay Thượng Vị Hậu Cung của tác giả Thịnh Thế Thanh Ca là một truyện ngôn tình cổ đại, trùng sinh, cung đấu. Từ Hoàng Quý Phi còn cách một bước trở thành Hoàng hậu, bỗng nhiên trùng sinh mở mắt trở thành thất phẩm tiểu thường tại.

Đây không phải là cuộc sống nàng mong muốn, Viên Diệu Diệu quyết định phấn đấu. Đầu nhập vào Hứa Tiệp dư diệt Lô quý nhân, sau đầu nhập vào Hiền phi giết chết Hứa Tiệp dư, dựa vào năng lực chính mình xử lý Hiền phi, Nàng lại là người thắng cuộc.

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Sổ Tay Thượng Vị Hậu Cung (0)