Sát Thủ Vương Phi

Thu, 03 Aug 2017 11:12:55 +0700

Sát Thủ Vương Phi

Sát Thủ Vương Phi Review Rating: 9.58 out of 10 based on 6 reviews. 0
Nàng-Lưu Hoa Nguyệt con gái của tỷ phú số 1 châu Á;người tài mạo song toàn. Nhưng không ai ngờ sau vẻ đẹp của nàng là một sát thủ máu lạnh No.1 khiến bất cứ ai nghe đến cũng sợ- Hắc Dạ. Trong 1 vụ tai nạn đã khiến nàng xuyên về quá khứ làm quận chúa phế vật.
Hắn-Phong Thần một băng lãnh vương gia trên vạn người dưới một người, tham mưu chiến lược âm hiểm khó lường và rất đập chai.
Vô tình gặp gở và bánh xe duyên phận đã chuyển động.