Sama, Cầu Tiếp Kịch!

Thu, 01 Feb 2018 23:33:28 +0700

Sama, Cầu Tiếp Kịch!

Sama, Cầu Tiếp Kịch! Review Rating: 10.00 out of 10 based on 1 reviews. 0
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Đô Thị
  • Nguồn:Sưu tầm
  • Tình trạng:Hoàn Thành
  • Lượt đọc:1584
Sama, Cầu Tiếp Kịch! của tác giả Tiếu Mị Mị thuộc thể loại đam mỹ, đô thị. " Sama, cầu xin nhận kịch bản đi mà" 

" Thật sự ngại quá, tạm thời tôi chưa muốn nhận kịch bản mới" 

“Sama, cầu tiếp kịch!” 

“Ngại quá, loại kịch này không hợp với tôi.”