Ràng Buộc Chi Gông Xiềng (Gông Xiềng Ràng Buộc)

Sun, 27 May 2018 17:39:07 +0700

Ràng Buộc Chi Gông Xiềng (Gông Xiềng Ràng Buộc)

Ràng Buộc Chi Gông Xiềng (Gông Xiềng Ràng Buộc) Review Rating: 10.00 out of 10 based on 1 reviews. 0
Truyện Ràng Buộc Chi Gông Xiềng (Gông Xiềng Ràng Buộc) của tác giả Hoán nguyệt thuộc thê loại đam mỹ cổ đại. Một đám thái y đều đến Ngự thư phòng bẩm báo tin tức, Hoàng đế bệ hạ chỉ trầm tư chốc lát liền quyết: “Chân phi thuận lợi hạ sinh hoàng tử, truy phong làm Chân Tĩnh hoàng hậu, tiểu hoàng tử ban tên Hoài Tĩnh.” 

Hoàng đế nói xong liền đuổi tất cả ra ngoài, không ai dám lên tiếng phản bác, bởi vì họ biết vị Hoàng đế này thường hỉ nộ thất thường, băng lẵng vô tình. Ai cũng không dám nghịch lại lời nói của y. 

Sau khi Chân phi mất, tứ hoàng tử Hoài Tĩnh bị đưa làm con thừa tự trên danh nghĩa của Nguyên Phi, tuy nói là con thừa tự nhưng Nguyên Phi đều luôn thờ ơ với Hoài Tĩnh, toàn bộ hoàng cung cũng không vì việc này mà biến hóa. 

Chỉ là tại trường thành cao cao này có thêm một vị hoàng tử, Trữ Hoài Tĩnh.