Quỷ Y Quận Vương Phi​

Thu, 22 Oct 2015 14:06:07 +0700

Quỷ Y Quận Vương Phi​

Quỷ Y Quận Vương Phi​ Review Rating: 7.76 out of 10 based on 75 reviews. 0
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Xuyên Không
  • Nguồn:ruyen.org, Edit + Beta: haquynh1812
  • Tình trạng:Hoàn Thành
  • Lượt đọc:221001
Yến quận vương Yến Kỳ, hắn là cỏ chi và cỏ lan ngọc thụ, đan quế phiêu hương, quyền khuynh hướng dã, tay cầm trọng binh, làm vô số nữ nhi gia mong nhớ ngày đêm.

Lãm Y Cốc cốc chủ Vân Nhiễm, lại danh Lãm Nguyệt công tử, Nàng là y thuật cao siêu, âm hiểm phúc hắc, trừng mắt tất báo, làm vô số người lâm vào đau đầu

Khi hai người này gặp nhau sẽ xảy ra điều gì khi hắn cưỡng hôn nàng nhưng khi nàng tính giết hắn thì biết hắn đang bị thương lại ra tay cứu giúp mời các bạn đọc truyện Quỷ Y Quận Vương Phi để biết thêm rõ về hai người này.