Quỷ Vương Thứ Phi: Toàn Hệ Triệu Hồi Sư

Tue, 23 May 2017 19:16:15 +0700

Quỷ Vương Thứ Phi: Toàn Hệ Triệu Hồi Sư

Quỷ Vương Thứ Phi: Toàn Hệ Triệu Hồi Sư Review Rating: 7.50 out of 10 based on 6 reviews. 0
Truyện Quỷ Vương Thứ Phi: Toàn Hệ Triệu Hồi Sư của tác giả Túy Khinh Cuồng là một truyện xuyên không, dị giới.

Danh hiệu "Tiểu hồ ly" ám dạ sát thủ, xuyên không đến Cửu tiểu thư phế vật của Liễu gia. Khí mạch nàng bị phế, bị đích tỷ ức hiếp, bị mẹ kế làm nhục? Tỷ tát mặt ngươi, hủy thân ngươi, cho ngươi thân bại danh liệt!

Một đường đen tối làm việc xấu, cũng không ngờ rước hậu họa, bị ngốc vương đầy trời theo đuổi.