Quý Nữ Yêu Kiều

Mon, 17 Jul 2017 20:46:17 +0700

Quý Nữ Yêu Kiều

Quý Nữ Yêu Kiều Review Rating: 9.50 out of 10 based on 1 reviews. 0
Một người đã chết mà có thể sống lại quả thực là chuyện khiến người ta kinh ngạc đến cỡ nào, hơn thế nữa còn trùng sinh về mười ba năm trước thì lại càng vui sướng không thôi. Hòa Linh một thân đỏ rực, ngồi ở đầu giường, đung đưa chiếc chuông nhỏ trên chân, kẻ thù nhiều như vậy, nên bắt đầu tính sổ từ người nào đây?


Truyện trùng sinh, bàn tay vàng. Bề ngoài nữ chủ chẳng khác nào một tiếu loli yếu đuối, ngây thơ, nhưng tâm hồn vô cùng đen tối, tính cách thay đổi thất thường! Nữ chủ của chúng ta quả thật vô cùng tàn nhẫn!