Quân Sủng: Ông Xã Mưu Sâu Kế Hiểm

Thu, 09 Aug 2018 10:09:33 +0700

Quân Sủng: Ông Xã Mưu Sâu Kế Hiểm

Quân Sủng: Ông Xã Mưu Sâu Kế Hiểm Review Rating: 7.33 out of 10 based on 3 reviews. 0
Truyện Quân Sủng: Ông Xã Mưu Sâu Kế Hiểm của tác giả HienCloudy thuộc thể loại ngôn tình. Vào ngày kết hôn của cô  và anh thì sau khi tiệc kết thúc anh đã nói răng: "Em chỉ là Lục phu nhân trên danh nghĩa, đừng có bất cứ si tâm vọng tưởng gì! Ông nội được trăm tuổi, chúng ta liền ly hôn." 

Khi cô nghe xong chỉ ngước mắt cười, "1000 vạn!" 

Liền lặp tức anh ném cho cô một chiếc thẻ ngân hàng chuẩn bị xoay người.