Phượng Hí Cửu Thiên
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Tiểu Thuyết
  • Nguồn:Sưu tầm
  • Tình trạng:Đang cập nhật
  • Lượt đọc:165
  • Cập nhật:

Phượng Hí Cửu Thiên Được 7.40/10 từ 5 phiếu bầu.
Mười sáu năm trước, Phong Vô Kiếm Ma thất bại trước kẻ địch, một lòng cầu chết nơi đất khách quê người. Nhưng duyên phận khiến ông nhặt được một đứa trẻ sơ sinh từ trong bãi tha ma.

Mười sáu năm sau, thiếu niên Phượng Minh hạ sơn, mang theo khát vọng chiến thắng vận mệnh trớ trêu đã đùa cợt mình.

- Thân thể không tu luyện được thì đã sao? Thứ ta có là thiên tư cảm ngộ đệ nhất trong thiên hạ!

- Ngũ quốc phân tranh, bách tính lầm than, không phải ta thì còn là ai kết thúc loạn thế này?

- Mỹ nhân đối nguyệt, túy tửu cao ca, anh hùng vung kiếm thề hoàn thành đại nghiệp. Người không ngông cuồng uổng thiếu niên!

Bối cảnh:

Đại lục Nam Thiệm, bốn vương triều Vô Nhật, Huyết Hỏa, Cửu Thiên, Linh Tiên ở bốn phương cùng hướng về trung thổ chầu thiên tử là Đại Ngu thánh hoàng triều.

Cảnh giới: Khai Nguyên, Hóa Hình, Ngưng Thần, Vô Nhai, Sinh Tử, Phong Vị...

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Phượng Hí Cửu Thiên (0)