Phục Ma Trọng Sinh Ký

Wed, 20 Sep 2017 22:39:58 +0700

Phục Ma Trọng Sinh Ký

Phục Ma Trọng Sinh Ký Review Rating: 9.50 out of 10 based on 1 reviews. 0
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Trinh Thám
  • Nguồn:Sưu tầm
  • Tình trạng:Đang cập nhật
  • Lượt đọc:6006
Truyện Phục Ma Trọng Sinh Ký của tác giả Nguyễn Điệp thuộc thể loại đông phương, huyền huyễn, linh dị, trinh thám. Người ta thường nói, muốn được hưởng thái bình trước tiên phải trải qua đắng cay khổ nhục, thời đại nào cũng vậy đều phải trải qua suy tàn hưng thịnh rồi lại quay về suy tàn như một quy luât tự nhiên.

Tấn cũng nghĩ vậy, vì thế hắn không bao giờ suy sụp tinh thần trước cảnh nước nhà lầm than, hắn luôn tin rằng sẽ có ngày nước Đại Việt đến hồi hưng thịnh, nhưng là bao giờ? Và người nào sẽ đưa nước nhà thoát khỏi ách đô hộ của bọn quỷ tây?