Phúc Hắc Tổng Tài, Tôi Yêu Anh

Wed, 10 Oct 2018 12:59:56 +0700

Phúc Hắc Tổng Tài, Tôi Yêu Anh

Phúc Hắc Tổng Tài, Tôi Yêu Anh Review Rating: 9.50 out of 10 based on 1 reviews. 0
Các bạn nghĩ sao về việc một nam nhân chân chính lại bị bẻ thằng thành công?

Nam chính trong truyện vốn là một nam thẳng, lại bị một tên cáo già phúc hắc bẻ cong. Theo lẽ‎ thường là nên hận hắn, thế nhưng không những không hận, mà còn yêu hắn, nguyện giao tâm cho hắn. Ai, trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra.