Phi Lễ Vật Nhiễu

Fri, 06 Jul 2018 14:58:34 +0700

Phi Lễ Vật Nhiễu

Phi Lễ Vật Nhiễu Review Rating: 9.50 out of 10 based on 1 reviews. 0
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Đam Mỹ
  • Nguồn:Edit : Mèo ngố
  • Tình trạng:Hoàn Thành
  • Lượt đọc:242
Truyện Phi Lễ Vật Nhiễu của tác giả Phong Quá Vô Ngân thuộc thể loại đam mỹ. Hiên giờ lại nên nỗi tị hàn phải ở nhờ dưới mái hiên nhà người khác? 

Hừ! Lại ở nhờ nhà tên hỗn trướng trước kia? 

Kia là hỗn trướng! Không, là cầm thú! Đã lừa gạt y vào nhà, còn dối trá nói y có tài năng tuyệt thế.