Phi Hàn

Thu, 09 Aug 2018 09:43:15 +0700

Phi Hàn

Phi Hàn Review Rating: 10.00 out of 10 based on 1 reviews. 0
Truyện Phi Hàn của tác giả Oa Ngưu Hiệp thuộc thể loại đam mỹ. Trong lòng Phi Hàn luôn tồn tại một việc khiến hắn bối rồi đến giờ hắn quyết định hỏi cho ra mọi chuyện: “Tinh Lạc, tại sao ngươi muốn lấy Ly Hoàn vậy?” 

Tinh Lạc trở mình, ôm lấy Phi Hàn: “Mới xuống khỏi người ta đã nghĩ đến người khác, ngươi thật bạc tình phụ nghĩa mà.” 

“Nếu ta bạc tình phụ nghĩa thật thì sẽ không có nhiều phiền não đến vậy rồi. Không biết tại sao, người ta thích, hoặc là bỏ ta trước, hoặc là bị hoàn cảnh ngăn cản, ta và người đó không thể ở bên nhau.”