Phi Âu Bất Hạ

Phi Âu Bất Hạ Được 8.50/10 từ 1 phiếu bầu.
Ca ca luật sư, nhân cách khuyết tật thanh lãnh khốc công Thịnh Mân Âu X đệ đệ trước bị tù nhân viên hiệu cầm đồ chưởng quầy thâm tình thụ Lục Phong

Nếu có gì khác giữa tôi và tên biến thái theo dõi Thịnh Mân Âu, có lẽ là vì tôi gọi anh ta là "anh trai".

Tôi ngồi tù mười năm vì anh ta, từ năm mười sáu đến giờ đã hai mươi sáu tuổi...

Vì anh ta, phí hoài mười năm...

Nhưng anh ta không đến thăm tôi, dù chỉ một lần....

CP: Thịnh Mân Âu x Lục Phong (tôi)

Cảnh báo:

Truyện không dành cho team hỗ sủng hay sủng thụ.

Không có trước ngược thụ sau ngược công.

Không hợp xin đừng vào và phun tào.

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, đô thị, niên thượng, anh em không có quan hệ huyết thống, lạnh lùng công x thâm tình thụ, HE
Bản gốc: 73 chương chính văn + 9 phiên ngoại.
Editor: Martyrdom

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Phi Âu Bất Hạ (1)