Ôm Cây Đợi Người, Cây Tàn Người Mất

Mon, 09 Jul 2018 13:19:47 +0700

Ôm Cây Đợi Người, Cây Tàn Người Mất

Ôm Cây Đợi Người, Cây Tàn Người Mất Review Rating: 10.00 out of 10 based on 1 reviews. 0
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Teen
  • Nguồn:Sưu tầm
  • Tình trạng:Hoàn Thành
  • Lượt đọc:143
Truyện Ôm Cây Đợi Người, Cây Tàn Người Mất cuarc tác giả Cỏ thuộc thể loại truyện teen. "Lạnh vậy cậu vẫn chờ tôi đúng không? Chỗ cái cây này." 

"Lần nào cậu cũng hỏi là sao? Tất nhiên là tôi đợi cậu rồi. Cậu thấy tôi không đợi cậu lần nào chưa?" 

"Nhất định đấy!" 

"Tôi sẽ bám lấy cái cây này vượt qua Xuân, Hạ, Thu, Đông, mưa, bão, nắng, gió để đợi cậu. Yên tâm rồi chứ gì?"