Ô Hô! Gian Thần Lộng Quyền

Tue, 07 Feb 2017 22:55:00 +0700

Ô Hô! Gian Thần Lộng Quyền

Ô Hô! Gian Thần Lộng Quyền Review Rating: 8.00 out of 10 based on 1 reviews. 0
Truyện Ô Hô! Gian Thần Lộng Quyền của tác giả Cá Thích Leo Cây là một truyện ngôn tình nữ giả nam, oan gia, 1 vs 1, nịnh thần PK gian vương.

Làm người đã khó, làm kẻ ác càng khó, làm kẻ ác mà thiên hạ đều biết, người người trong thiên hạ đều phỉ nhổ thì khó lại càng thêm khó, mà từ sau khi trở thành gian thần thì càng quyết chí đời đời kiếp kiếp, tận tụy cẩn thận, thề không thay lòng phát huy để hai chữ ‘ác nhân’ phát sáng rực rỡ... Áp lực tâm lý thật lớn mà.