Nương Tử Của Hoàng Tuyền

Tue, 03 Oct 2017 11:43:27 +0700

Nương Tử Của Hoàng Tuyền

Nương Tử Của Hoàng Tuyền Review Rating: 7.56 out of 10 based on 8 reviews. 0
Thiếu nữ Kha Nhu đi tới Minh giới tìm kiếm người yêu đã chết.

Minh vương Ngoã Đa Tư vạn năm chưa từng động lòng lại yêu nàng.

Thiếu nữ tìm khắp nơi không thấy người yêu: Khổ

Minh vương cầu không được người yêu: Đau

Phải chăng tình yêu của họ đã định trước không thể nào nở hoa kết trái. . . . . .