Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu

Tue, 06 Oct 2015 01:23:06 +0700

Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu

Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu Review Rating: 7.95 out of 10 based on 12 reviews. 0
Truyện Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu của tác giả Bánh Bao Thịt Lừa là thể loại truyện trùng sinh với tình cảm quân nhân. Cuộc sống vốn bình yêu không có tình yêu nhưng vì ở gần bên nhau hàng ngày mà lâu ngày rồi cũng phải thấy yêu.

Quân Tẩu được coi là một nửa quân nhân vì phải chịu cực khổ và trả đánh đổi rất nhiều. Về nữ chính cuộc đời này quyết tâm gả cho một sĩ quan làm con sâu gạo. Để rồi xem cô sẽ làm được gì với anh chàng quân nhân lực lưỡng nhé.