Nữ Tổng Thống

Sat, 01 Sep 2018 10:17:35 +0700

Nữ Tổng Thống

Nữ Tổng Thống Review Rating: 8.50 out of 10 based on 2 reviews. 0
Truyện Nữ Tổng Thống của tác giả Cố Lạc Bắc thuộc thể loại ngôn tình. Cô vì muốn thực hiện được ước muốn của mình để trở thành tổng thống và cũng để thuận lợi kế thừa vị trí này thì cô đã cưỡng hôn người đàn ông mà mọi cô gái toàn quốc đều muốn ngủ cùng, còn ra điều kiện với anh ta.

Không ngờ, anh ta lại đến đòi nợ.

Hơn nữa, đêm qua cô là phụ nữ, còn hiện tại.