Nữ Tiến Sĩ Điên Cuồng: Chế Tạo Người Máy Dục Niệm Nô

Wed, 20 Dec 2017 11:03:14 +0700

Nữ Tiến Sĩ Điên Cuồng: Chế Tạo Người Máy Dục Niệm Nô

Nữ Tiến Sĩ Điên Cuồng: Chế Tạo Người Máy Dục Niệm Nô Review Rating: 7.39 out of 10 based on 9 reviews. 0
Sau khi đầu nhập tất cả tinh thần vào nghiên cứu, Dương Lan phát hiện ra chuyện này gặp rất nhiều khó khăn, cơ thể người máy không thể linh hoạt như người, trí năng cũng quá kém. Trải qua vô số mẫu thử nghiệm, Dương Lan bắt đầu cảm thấy thất vọng vô cùng.