Nữ Sát Thủ Ta Yêu Nàng

Nữ Sát Thủ Ta Yêu Nàng Được 7.25/10 từ 8 phiếu bầu.
Nữ sát thủ không ngờ lại xuyên về cổ đại. Thật bi kịch!!!

Đã thế khi tỉnh dậy còn thấy mình đang mặc trang phục nam nhân!???

WTF??? Lẽ nào cô phải biến thành xác nam hồn nữ???...

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Nữ Sát Thủ Ta Yêu Nàng (0)