Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt

Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt Được 8.58/10 từ 7 phiếu bầu.
Truyện Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt của tác giả Li Đa Ô thuộc thể loại ngôn tình. Cô ở thế kỷ 21 là người nổi tiếng trong giới khảo cổ. 

Môt ngày kia xuyên qua, cô lại trở thành vị tiểu thư đứng hàng thứ 3 của Kỷ gia ở Cẩm Giang thành, cô vốn nên sống nhưng lại bị chết đói. 

Một tiểu thư cha không thương, bị ghét bỏ, dinh dưỡng không đủ khiến thân thể gầy yếu. Chẳng còn cách nào khác, cô đành quay trở lại nghề cũ - Pháp y chuyên môn họa người chết.

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt (0)