Noãn (Ấm Áp)

Sun, 13 May 2018 11:02:37 +0700

Noãn (Ấm Áp)

Noãn (Ấm Áp) Review Rating: 10.00 out of 10 based on 1 reviews. 0
Truyện Noãn (Ấm Áp) của tác giả Mạt Hồi thuộc thể loại đam mỹ. Tại sao Trình Tinh đã sắp chết nhưng vẫn còn si ngốc chờ đợi cậu như vậy? 

Cũng vì vậy mà Hoắc Phi lựa chọn trọng sinh lại để có thể bù đắp lại áy náy trong lòng. 

Chỉ có điều nguyện vọng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc.