Nho Đạo Chí Thánh

Fri, 29 May 2015 17:46:48 +0700

Nho Đạo Chí Thánh

Nho Đạo Chí Thánh Review Rating: 9.83 out of 10 based on 3 reviews. 0
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Tiên Hiệp
  • Nguồn:Tangthuvien
  • Tình trạng:Tạm ngưng
  • Lượt đọc:1752
Truyện Nho Đạo Chí Thánh của tác giả Vĩnh Hằng Chi Hỏa là truyện tiên hiệp với thế giới mà người đọc sách nắm giữ lực lượng của thiên địa. Trong thân có tài khí, thơ cũng có thể giết địch, từ có thể diệt quân, văn chương bình thiên hạ.Tú Tài nhấc bút, Chỉ Thượng Đàm Binh*, Cử Nhân giết địch, Xuất Khẩu Thành Chương*, Tiến Sĩ giận dữ, Thần Thương Thiệt Kiếm*.

Thánh Nhân giá lâm, dùng ngòi bút làm vũ khí, có thể phạt người, có thể phê phán thiên tử vô đạo, dùng sức một người địch cả nước. Hiện tại Thánh viện lũng đoạn văn vị, vua nắm giữ quan chức, mười nước tranh chấp lẫn nhau, bên cạnh là Man tộc thèm thuồng, Yêu tộc làm loạn.

Hiện tại thơ Đường không phát triển rầm rộ, Tống Từ(*) không hưng thịnh, văn chương không cách tân, đã trăm năm mà không có vị Thánh nào mới. Một gã đệ tử hàn môn không có chút tiếng tăm gì, sau khi bị người ta đập đầu bỗng có thể viết nên thi từ truyền thế, viết nên kinh thánh văn chương, đồng thời bước lên con đường Chí Thánh.