Nhất Ngôn Thông Thiên

Nhất Ngôn Thông Thiên Review Rating: 7.31 out of 10 based on 8 reviews. 0
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Tiên Hiệp
  • Nguồn:Sưu tầm
  • Tình trạng:Đang cập nhật
  • Lượt đọc:9629
  • Ngày đăng:
  • Cập nhật:
Đọc truyện
Truyện Nhất Ngôn Thông Thiên là một truyện tiên hiệp rất hay của tác giả Hắc Huyền, trời có chín tầng, đất có bát hoang.

Ta muốn tranh hùng thất giới, không cầu lục đạo nương thân, ta từng đoạt người ngũ cốc, cũng từng hành hiệp Tứ Hải, tam sinh tình tận, hai đời vì là tiên, chỉ nguyện một lời Thông Thiên!

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Nhất Ngôn Thông Thiên (0)