Người Giám Hộ - Wy Tử Mạch

Người Giám Hộ - Wy Tử Mạch Review Rating: 9.00 out of 10 based on 1 reviews.
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Sủng
  • Nguồn:Sưu tầm
  • Tình trạng:Hoàn Thành
  • Lượt đọc:462
  • Ngày đăng:
  • Cập nhật:
Đọc truyện
Thể loại: Cao H, hiện đại, niên thượng (Công lớn hơn thụ 10 tuổi), xe lăn công, tình cảm, dưỡng thành, 1×1, HE.
Nhân vật:Chung Hàn (Công) x Yến Giác (Thụ)
Edit: Thỏ

Nội dung chính của câu chuyện xoay quanh về việc từ một người giám hộ chuyển thành người gian hộ.

Chương mới cập nhật Người Giám Hộ - Wy Tử Mạch

Danh sách chương Người Giám Hộ - Wy Tử Mạch

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Người Giám Hộ - Wy Tử Mạch (0)