Người Đẹp Và Giáo Sư

Fri, 12 Oct 2018 11:30:36 +0700

Người Đẹp Và Giáo Sư

Người Đẹp Và Giáo Sư Review Rating: 6.50 out of 10 based on 1 reviews. 0
Tình yêu xét đánh đã đánh trúng Diệp Chuẩn khi cậu vừa nhìn thấy Chử Diễm thì liền rung động yêu thích, đến lần gặp lại nhau thứ hai thì phát hiện đối phương là thầy giáo dạy anh em tốt của mình.

Không bỏ qua cơ hội làm quen nên Diệp Chuẩn đã nói: “Giáo sư, có thể để em quét chút tín hiệu của thầy được không?”

Chử Diễm: “…..”
Thật sự không nghĩ ra giới thiệu được người đẹp cùng giáo sư yêu đương hằng ngày, bảo đảm là truyện ngọt, không ngọt cứ đánh tôi.