Ngũ Thần Quốc Truyện: Khanh Vũ Mộc Hiên

Fri, 12 Oct 2018 16:56:58 +0700

Ngũ Thần Quốc Truyện: Khanh Vũ Mộc Hiên

Ngũ Thần Quốc Truyện: Khanh Vũ Mộc Hiên Review Rating: 0.00 out of 10 based on 0 reviews. 0


Ngàn đời nay vẫn tồn tại một câu nói chân tình chính là trường thiên địa cửu, là chim liền cánh, cây liền cành, nước Nhược ba ngàn ta chỉ cần một gáo, nguyện cùng quân một đời một kiếp. Gặp được người mới hiểu thế nào là tình cảm tựa tiếng chim khanh chao qua hiên gỗ vắng.