Ngũ Hành Thiên

Ngũ Hành Thiên Review Rating: 7.53 out of 10 based on 18 reviews.
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Tiên Hiệp
  • Nguồn:Nhóm dịch: Chiến Thần Nguồn: bachngocsach​
  • Tình trạng:Đang cập nhật
  • Lượt đọc:15389
  • Ngày đăng:
  • Cập nhật:
Đọc truyện
Trong thế giới tu tiên chia rõ hai khu vực tu nhân và Man Hoang là nơi chuyên để giam giữ những người tu tiên làm chuyện sai trái hay là cách để phạt chúng sinh ở nơi đây mọi pháp thuật đều không còn.

Nhưng đến một ngày Vạn giới dung hợp, linh lực tiêu tan, trải qua trăm vạn năm tu chân thế giới ầm ầm đổ nát, Man Hoang xâm lấn quy mô lớn, Ngũ Hành Thiên thành là phòng tuyến cuối cùng của người tu chân.

Cũng may đã có một người thanh thiên  từ cựu thổ thấp kém, chịu đựng giày vò thân thể thâm nhập Man Hoang ba năm, đặc cách thu được cơ hội vào Ngũ Hành Thiên đào tạo sâu.Khát vọng nắm giữ vận mệnh mà một lòng theo đuổi trở thành thiếu niên mạnh mẽ, có bản năng chiến đấu như dã thú gây lên một hồi bão táp hoa lệ.

Chương mới cập nhật Ngũ Hành Thiên

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Ngũ Hành Thiên (0)