Ngôi Sao Sáng Nhất

Fri, 12 Oct 2018 08:14:15 +0700

Ngôi Sao Sáng Nhất

Ngôi Sao Sáng Nhất Review Rating: 8.75 out of 10 based on 2 reviews. 0

Truyện này được sáng tác dựa trên các bộ anime,ngoài ra còn lấy cốt truyện của Aikatsu, Aikatsu Stars, các nhân vật được viết cũng dựa vào các hình tượng có sẵn, các bài hát anime có sẵn, đọc thử nha mọi người.