Ngoại Tình

Thu, 11 Oct 2018 12:27:29 +0700

Ngoại Tình

Ngoại Tình Review Rating: 10.00 out of 10 based on 1 reviews. 0
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Đam Mỹ
  • Nguồn:Editor: Duẫn Tại Cung
  • Tình trạng:Hoàn Thành
  • Lượt đọc:1310
Truyện Ngoại Tình của tác giả Toan Thang Phì Ngưu Quyển, Sĩ Đa Ti Lê, Nguyệt Hạ Tham Hoan, Trực Mạt thuộc thể loại đam mỹ. Thật sự anh có thể hãy tha thứ cho em đừng có truy hỏi mọi việc tới bước đường cùng.