Ngô Gia Kiều Thê

Sat, 07 Oct 2017 11:17:32 +0700

Ngô Gia Kiều Thê

Ngô Gia Kiều Thê Review Rating: 4.07 out of 10 based on 7 reviews. 0
Kiếp trước Khương Lệnh Uyển là một người phụ nữ bướng bỉnh, kết hôn năm năm vẫn chưa có con. Thế mà Lục Tông vẫn cứ sủng nàng đến đòi mạng, chỉ thiếu điều mang tim gan móc ra cho nàng. Sống lại lần nữa, Khương Lệnh Uyển quyết định làm một kiều thê, sau đó giúp Lục Tông chưng bánh bao, luộc bánh bao, rồi lại luộc bánh bao, chưng bánh bao...

Mục tiêu ba năm ôm hai!! Mười năm một đàn!!

Nhưng vấn đề là--- hiện tại bản thân nàng vẫn là một tiểu oa nhi mập mạp trắng trẻo.

“A, vú nương, ta đói” - Vẫn là ăn no rồi lại đi tìm Lục Tông đi.

Nội dung: trọng sinh, ngọt văn, hào môn thế gia.

Nhân vật chính: Khương Lệnh Uyển, Lục Tông.

Cái khác: Sủng ngọt, sạch, 1 VS 1