Nghịch Thiên Hệ Thống

Nghịch Thiên Hệ Thống Review Rating: 9.50 out of 10 based on 1 reviews.
Đọc truyện
Thiên thì đã làm sao,trong tay ta đã có hệ thống cho nên ta có thể nghịch thiên mà đi

Ta muốn làm gì thì làm liệu ai có thể cản ta

Rồi một ngày ta sẽ nắm cả vũ trụ này trong tay.

Mấy tên mà chọc ta thì tự biết số phận của minh đi

Truyện đầu tay xin nhận mọi gạch đá!!

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Nghịch Thiên Hệ Thống (0)